0800300346

Політика щодо обробки персональних даних


1. Загальні положення Цю політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог Конституції України та Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. №2297-VI, а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 м. (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які вживає ТОВ «Ройчер» (далі – Оператор).1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://roycher.co/ та https://roycher.com/2. Основні поняття, які у Политике2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки; 2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://roycher.co/ та https://roycher.com/2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів; 2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних данных;2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних; 2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними; 2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://roycher.co/ та https://roycher.com/;2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://roycher.co/ та https://roycher.com/ 2.10. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу лиц;2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача 3.1. Прізвище, ім'я, по батькові; 3.2. Номери телефонів; 3.3. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Піксель Facebook та Google Аналітика та інших).3.4. Перелічені дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.4. Цілі обробки персональних даних4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - для зв'язку та контакту.4.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адреса електронної пошти oc.rehcyor%40tsrif з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту. Правові основи обробки персональних данных5. Умови обробки песональніх данних5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://roycher.co/ та https://roycher.com/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що унеможливлюють доступ до персональних даних неуповноважених лиц.6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора oc.rehcyor%40tsrif з позначкою «Актуалізація персональних даних».6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора oc.rehcyor%40tsrif з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».7. Транскордонна передача персональних даних7.1. Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися у тому, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних данных.8. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних. Заключні положения8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавляться щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти oc.rehcyor%40tsrif 8.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://roycher.co/polityka

Made with